Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vimmerby kommun har fått Region Kalmar läns uppdrag att forma ett litteraturuppdrag för regionen.

En utredning har genomförts av Nilsson & Månsson AB under perioden september 2018 till och med mars 2019. I uppdraget ingick att göra en resursbeskrivning med behov, tillgångar, möjliga finansieringskällor, partners och möjlig framtida organisation. Vidare ingick att ta fram en kortsiktig och långsiktig handlingsplan.

Hösten 2019 anställdes Anna Mellergård som litteraturutvecklare.

"Kalmar län har flera välrenommerade författare. Det manifesters framför allt i Vimmerby kommun och genom Astrid Lindgrens barndomshem Näs. För av att stärka och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära samtalet samt författarsällskapens verksamhet utvecklar Region Kalmar län ett främjaruppdrag för litteraturområdet. Genom en litteraturnod kan förutsättningarna för litterära upphovspersoner, relevanta arvoden, mötesplatser och aktiva nätverk uppmärksammas och utvecklas. Prioriteringen är: Region Kalmar län ska etablera ett främjandeuppdrag för litteratur som stöd för litteratur som konstform och för litterära upphovspersoner. (Kultur att växa i - Kalmar länskulturplan 2022)"

I samband med uppstarten av Länslitteraturen 2019, genomfördes en litteraturfestival - Vimmerby berättar.

Vimmerby berättar 2020/2021

Vimmerby berättar inleds som planerat i oktober 2020 men förlängs till maj 2021.

Litterära upplevelser under åtta månader istället för åtta dagar.

Arrangemang på bibliotek, kulturskola och museum. På Vimmerbys teaterscener och på skolor/förskolor samt på fritidsgården Fabriken.

Allt genomförs coronaanpassat och säkert. För dem som inte kan vara med fysisk finns möjlighet att delta digitalt.

Kontakt

Anna Mellergård

Litteraturutvecklare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 22
E-post: anna.mellergard@vimmerby.se

Ola Gustafsson (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon: 0492-76 90 07
E-post: ola.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-09-24