Årskrifter

Stadsmuseet Näktergalen ger ut en årsskrift som på ett eller flera sätt anknyter till verksamheten.

Dessa skrifter speglar till exempel kända och mindre kända händelser, hus, företag, eller personligheter. Årsskrifter går att beställa från museet. Portokostnad tillkommer.

Årsskrift 2017 - Det stora kärlet

”Den här berättelsen...

börjar på en ladugårdsplan i den lilla byn Rangelbo i Locknevi socken. Härifrån får vi följa med på en lång, vindlande resa genom tid och rum. För de familjer som ägde och brukade de båda gårdarna under 1800-talets senare hälft gick den resan till Nordamerika. I Minnesota slog de sig ner och fortsatte ett strävsamt liv som bönder. Efter dem, en generation senare, följde syskonbarn, bland de tallösa skaror som med sina händers arbete byggde det moderna USA.

Själv är jag en del av dessa väldiga rörelser. Det är min egen släkt jag berättar om, de som for men också de som blev kvar. Jag växte upp i den här trakten, mitt i en historia som jag först nu, långt senare, fullt ut gjort till min. För att kunna berätta den har jag läst ett ändlöst antal dokument, brev och andra handlingar, begrundat fotografier , rotat fram släktingars nerskrivna minnesfragment. Inte minst har jag också rest i de här människornas spår, hemma och tusentals mil genom delar av Nordamerika.

På sista sidan återkommer berättelsen till det ställe där den började. Men nu ser den platsen annorlunda ut. Allt det jag inte visste då men vet nu har förändrat den, fyllt den med berättelsens innehåll.

Här är den berättelse jag funnit och till sist kunnat formulera. Andra kan nu bära den vidare.”

Per Helge...

är författare och kulturskribent. Hans poesi och lyriska prosa i en lång rad böcker, senast I en så långsam trakt som vår (2006) och Landskapelser (2012) har gjort honom känd som en av Landsbygdssveriges viktigaste och mest särpräglade röster.

Per Helge är född i Uddebo i Locknevi socken och sedan drygt trettio år bosatt i byn Västerbykil i norra Västerfärnebo.

Utgiven med bidrag från Sparbanksstiftelsen Vimmerby.


Kontakt

Gunilla Gustafsson

Museiföreståndare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 82
E-post: gunilla.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-02-28