Årskrifter

Stadsmuseet Näktergalen ger ut en årsskrift som på ett eller flera sätt anknyter till verksamheten.

Dessa skrifter speglar till exempel kända och mindre kända händelser, hus, företag, eller personligheter. Årsskrifter går att beställa från museet. Portokostnad tillkommer.

Årsskrift 2018 - Från renjägare till runristare

Från ett renhorn hittat vid schaktningsarbete i Vimmerby till en försvunnen runsten utanför kyrkan i Vimmerby är resan en resa som sträcker sig över 13 000 år. I fem separata artiklar beskrivs delar av vimmerbyområdets förhistoria.

Författare:

  • Kenneth Alexandersson
  • Michael Dahlin
  • Andreas Svensson

Pris: 150 kr.

Utgiven med bidrag från Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Kungliga Patriotiska Sällskapet.


Kontakt

Gunilla Gustafsson

Museiföreståndare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 82
E-post: gunilla.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-08