Stadsmuseet Näktergalen

Här finner du information om Stadsmuseet Näktergalens pågående, kommande och avslutade utställningar. Med reservation för eventuella ändringar.

På grund av rådande läge kan öppettiderna för Stadsmuseet ändras snabbt. För aktuell information, vänligen ring Vimmerby kommuns växel tel 0492-76 90 00

Besök senaste utställningen med hjälp av din dator, surfplatta eller telefon.

Då det just nu är många som inte kan ta del av utställningen "Gamla Wimmerby - Staden innanför tullarna" så har vi spelat in Museiföreståndaren Gunilla Gustafsson som guidar er genom utställningen. En utställning som görs i samarbete med Kalmar läns museum.

Tips!

GAMLA WIMMERBY - Staden mellan tullarna

7 mars - 25 april 2020

Öppettider
7 mars - 25 april, onsdag-fredag kl 12-16, lördag kl 11-14
10 april, Stängt
19 mars och 23 april, kvällsöppet kl 17-19

Utställningen invigdes lördagen den 7 mars av Örjan Molander, chef för Kalmar läns museum.

I utställningen får vi ta del av stadens historia, ritningar, kartor och en avdelning med tips om byggnadsvård. Det visas även fina föremål till exempel Knut den stores mynt, franska tapeter från 1830-talet och en "hittad" vikvägg från 1800-talets första hälft med målade keruber.

Avslutningslördagen den 25 april leder Richard Edlund från Kalmar läns museum en stadsvandring i Gamla Wimmerby. Start från Stadsmuséet Näktergalen kl 14.00

Var uppmärksam på information huruvida stadsvandringen kommer genomföras eller ej.

Entré
50 kr vuxna, 20 kr skolungdom, årskort 100 kr.

Beskuren karta daterad 1648TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

RAGGARE, KNUTTAR & KANSKE NÅGRA MODS -
En livsstil och mer än bara ett intresse

23 november - 18 januari 2020

Om utställningen

Hojar, kläder, bilder, tidningsurklipp, motordelar, skivor och andra föremål blandades friskt. Vi hade till och med nöjet att visa upp fronten på en Oldsmobile.


SKOGEN -
Skafferi, arbetsplats, inkomstkälla, rekreationsplats och fattigmans tröja

12 juni - 14 september 2019
Om utställningen

Vad betyder skogen för oss? Den är arbetsplats, inkomstkälla, skafferi och rekreationsplats. Att ströva i skog och mark är för många ett livselixir. Forskning visar på hur närheten till skog och möjlighet att tillbringa tid där, är läkande och positivt för livskvalitén.

Men skogen är också en viktig näringsgren. Skogsindustrin är viktig för exporten, men likaså för våra inhemska sågverk och massaindustrier. För privata skogsägare är den många gånger en slags pensionsförsäkring men även ett stort fritidsintresse. Vissa förknippar säkert skogen i första hand med bär- och svampplockning, hur nyttjar vi dessa resurser?

Vad har vi för djur i skogen och hur förhåller vi oss till dem i form av jakt och annat? För ögats fägnad visas olika föremål och konsthantverk, sprunget ur vad skogen erbjuder.

På utställningen berättas också om en backstuga och hur personerna levde där i slutet av 1800-talet.

Kontakt

Gunilla Gustafsson

Museiföreståndare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 82
E-post: gunilla.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-04-01