Regionförfattare – en ny roll växer fram i länet

I slutet av 2019 anställde Vimmerby kommun två regionförfattare. Syfte var att få fler vuxna att läsa och skriva, men också att placera länets skrivande i en konstnärlig kontext.

Med det som grund är regionförfattarnas uppdrag att verka som konstnärliga ledare för författande och skrivande, men också att vara en del i olika litteraturprojekt.

Vimmerby kommun står som huvudman för uppdraget, men regionförfattarnas arbetsområde sträcker sig över hela länet. Under 2020 kommer de att arbeta skrivfrämjande på både djup och bredd. Dels genom att möta blivande författare som redan tagit sig en bit på vägen mot ett författarskap, och dels genom att hitta en form för att presentera texter som berättar om livet i länet.

Eftersom det inte finns någon liknande tjänst i landet kommer en del i regionförfattarnas arbete också vara att, tillsammans med länets litteraturutvecklare, forma en roll och ett uppdrag som ska stå sig över tid.​

Kontakt

Anna Mellergård

Litteraturutvecklare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 22
E-post: anna.mellergard@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-31