Avgifter kulturskolan

Kulturskolans verksamhet finansieras till den allra största delen med skattemedel. Den kursavgift som tas ut är en anmälningsavgift som berättigar dig till att delta i Kulturskolans verksamhet.

Hel avgift debiteras från och med tredje lektionen och halv avgift debiteras om du erbjuds plats efter den 1 november respektive 1 april.

Terminsavgifter från och med 2018-01-01.

Elevavgifter per termin:

 

Deltagande

 

Pris

Ämneskurs, studerande

645 kr

Ämneskurs vuxen, ej studerande

1 500 kr

Gruppverksamhet

645 kr *

* Körverksamheten är avgiftsfri för dig som går ämneskurs (Sång).

Mer information

Kontakt

Vimmerby Kulturskola

Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 55
E-post: kulturskolan@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 23, 598 38 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2018-02-28