Drama, teater

Kulturskolans teaterverksamhet vill ge barn och vuxna möjlighet att uttrycka sig och utvecklas genom drama och teater. Genom Kulturgarantin erbjuder vi alla elever i årskurs 5 dramalektioner på skoltid, och där ligger fokus på att öva samarbete, känslor och kroppsmedvetenhet. Vi erbjuder även teaterkurser på fritiden för alla åldrar, och här vill vi hitta lusten och glädjen i teater. Målsättningen är att alla deltagare ska känna att de har kraften och modet att själva våga skapa.

Teatergrupp – från 6 år
De yngre… träffas en gång i veckan för att i lekfull anda arbeta med improvisation, impuls, kroppsmedvetenhet och gestaltning. Det läggs stor vikt vid att hitta en trygg känsla i gruppen, och tillsammans med varje enskild deltagares idéer och önskemål formar vi någon slags föreställning som vi visar för en passande publik.

De äldre… jobbar, precis som i de yngre barnen, med improvisation, impuls, kroppsmedvetenhet och gestaltning. Vi utgår från gruppen och gruppens önskemål. Ibland använder vi oss av manus, ibland improviserar vi fram materialet.

Skriva dramatik – från 13 år
Vi jobbar med skrivlust och skrivkramp, några få repliker och längre dialoger. Pratar om berättelsens uppbyggnad och dramatikens historia, men framförallt skriver vi tillsammans i stunden. Skriver, skriver, skriver! Vi spelar sedan det vi skrivit på scen, med och för varandra. Skriver, ändrar och provar oss fram.

Teatergrupp för vuxna – från 17 år
Här är alla välkomna, oavsett tidigare erfarenhet. Vi bidrar alla på det sätt vi kan, med de tidigare erfarenheter vi bär med oss. Tillsammans experimenterar vi med improvisation och olika dramaövningar för att skapa en trygg stämning i gruppen, och för att bygga en föreställning utifrån ett manus som vi jobbar fritt kring.

Bra att veta
Ålder: Från 6 år
Form: I grupp
Lektionstid: 45–90 minuter
Tillgång till plats: God


Mer information

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-16