Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Alla ämnen och kurser

Frivilliga ämneskurser bedrivs i första hand på eftermiddagar och kvällar men även under skoltid, inom dans, drill, piano, gitarr, sång, drama/teater och berättande genom film och foto.

Skolverksamhet

Ungefär en tredjedel av Kulturskolans verksamhet bedrivs inom skolan i kommunen. En del av verksamheten ingår i den så kallade Kulturgarantin. Kulturskolans lärare når alla elever i årskurs 2 med traditionell rytmikundervisning, i årskurs 5 med drama/teater och i årskurs 8 med dans. Undervisningen planeras och genomförs i samarbete med klassläraren. I mån av tid deltar vi också som kompanjonlärare i olika temaarbeten, till exempel tidsresor. Under speciella temaveckor knutna till Skolbion medverkar drama/teaterlärarna med pedagogiskt för- och efterarbete. Det gäller för alla åldrar från förskola till och med gymnasiet.

Kulturskolan genomför även uppdragsutbildning för gymnasiet i dans och andra estetisk verksamheter.

Uppdrag och projekt

Inom uppdrags- och projektverksamheten är allt möjligt! Förutom den traditionella undervisningen, i skola och på fritid, har vår verksamhet de senaste åren utökats med olika uppdrag och projekt. Vår kompetens som kulturresurs efterfrågas även av andra i samhället, exempelvis studieförbund, föreningar, näringsliv och kyrka.

Instrument

Gör inga instrumentinköp på egen hand. Våra lärare hjälper dig och informerar om instrumentslag, tillbehör och noter samt ger förslag på inköpsställen efter att eleven är antagen i Kulturskolans verksamhet.

Övrigt

Kulturskolan erbjuder fortbildning för kommunens lärare, inom ramen för våra respektive kompetensområden, i dans/rörelse, drama och teater som metod i undervisningen. Innehåll och omfattning erbjuds enligt önskemål. Kontakta oss angående priser och kursupplägg.

Vid uppdrag som inte ingår i ordinarie verksamhet är kostnaden 500 kr/ timma inklusive sociala avgifter.

Priser: Överenskommelse efter kursupplägg.

Kontakt

Vimmerby Kulturskola

Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 55
E-post: kulturskolan@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 23, 598 38 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: