Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2017 tilldelas Lars Thell, Vimmerby.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-07 beslutades att tilldela Lars Thell, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2017.

Motiveringen:

"Lars Thell tilldelas Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2017 för sitt arbete med Smålands Country Club. Smålands Country Club har sitt säte i Vimmerby och har sedan starten 1996 aktivt och med outtröttlig energi och engagemang spridit musikglädje. Medlemmar finns över hela Sverige samt i våra Nordiska grannländer. Smålands Country Club arrangerar evenemang och konserter, och ger ut tidskriften SCC-Nytt. Tidskriften är den ledande i sitt slag i Norden när det gäller att sprida nyheter och information om countrymusik.

Ordföranden Lars Thell har varit med sedan starten och är en av de eldsjälar som driver Smålands Country Club. Lars Thell har genom årens lopp bidragit till att sprida och lyfta fram en musikstil med amerikanska rötter som helt och fullt adopterats av både svenska artister och svensk publik. Lars Thell, med ett hjärta som klappar varmt för musiken, är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset."

Mer information

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-04-05