Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2018 tilldelas Rein Soovik, Vimmerby samt Kicki Willysson och Tord Johansson, Tuna.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-30 beslutades att tilldela Rein Soovik samt Kicki Willysson och Tord Johansson, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2018.

Motiveringen:

"Rein Soovik startade tillsammans med två vänner och med stark förankring hos Astrid Lindgren, Sagobyn, som idag har utvecklats till Astrid Lindgrens Värld. Han har på många sätt bidragit till besöksnäringens utveckling med sitt entreprenörskap och stora kulturintresse. Rein Soovik värnar om kulturbyggnaderna och har renoverat många torp och byggnader. Björkhaga var under förfall innan han tog sig an det och byggde
Smålandsbyn".

"Kicki Willysson och Tord Johansson har genom sitt engagemang och arbete med Knastorp Kulturcafé mångsidigt lyft och värnat lokal kultur och kulturarv samt visat hur landsbygden kan bli en naturlig samlingsplats för kulturintresserade i alla åldrar.
Kulturcaféet har lockat många besökare med musik, teater, poesi och samhällsinformation".

Mer information

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-08