Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2019 tilldelas Kristina Lindelöf, Ingebo.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-29 beslutades att tilldela Kristina Lindelöf, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2019.

Motiveringen:

"Kristina Lindelöf har med sitt starka engagemang i lokalsamhället och för miljön, fört en småländsk bondby med lång historia, in i nutiden och gjort den till en ekoby. Allt sköts med ett medvetet fokus på kretsloppet.

Kristina Lindelöf är en av arrangörerna bakom den årliga festivalen Musik i Kretslopp. En festival som förenar musik och kultur med miljöengagemang. Festivalens överskott investeras i solceller. Avkastningen från elförsäljningen går till Vimmerby Kulturskolas elevförening. I förlängningen bidrar musikfestivalen till att stimulera det lokala kulturengagemanget och ger upphov till ett kulturellt kretslopp.

Kristina Lindelöf är en värdig mottagare av 2019 års kultur- och fritidspris".

Mer information

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-10