Kulturarvet

Det lokala kulturarvets kontinuitet är legitimitetsskapande och det
är viktigt att arvet brukas och vävs ihop med det nya som skapas. Kulturarvet en del av besöksattraktionen i Vimmerby kommun.

Hembygdsföreningarna i Vimmerby kommun och Museet Näktergalen arbetar med att levandegöra vårt kulturarv. Kulturarvet är vår omgivning, vad vi gör och tänker. Det kan vara seder, traditioner och kulturlämningar.

Hos hembygdsföreningarna i kommunen finns kunskap och engagemang.
Vill du komma i kontakt med våra hembygdsföreningar så finns kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Länsstyrelsen kan besluta om att byggnadsminnesförklara en kulturhistorisk värdefull byggnad. Reglerna finns i lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Beteckningen infördes i byggnadsminneslagen 1942. Byggnaden ska vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde”. Länsstyrelsen beslutar om hur byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilket avseende den inte får ändras.

Mer information

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Gunilla Gustafsson

Museiföreståndare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 82
E-post: gunilla.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-02-27