Boule

Uppgifter om boulebanor i Vimmerby kommun

Ort

Plats

Antal banor

Storebro

Nedre bruket

4, inomhus

Storebro

Sportstugan

4

Södra Vi

Ulveskog

4

Vimmerby

Fabriken

6, inomhus

Vimmerby

Källängsparken

4


Mer information

Kontakt

Anton Palmér

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: anton.palmer@vimmerby.se

Gun-Britt Wall Larsson

Föreningssamordnare, administratör
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 91
E-post: gun-britt.wall.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-02