Samverkansfonden

Vimmerby kommun har som syfte att främja och utveckla integration och inkludering i samhället i ett brett perspektiv.

Utgångspunkten för samverkansfonden är att inspirera och stimulera till insatser från civilsamhället som ökar integrationen i Vimmerby kommun och bidrar till ett inkluderande förhållningssätt för alla medborgare. Det gäller såväl nyanlända som andra grupper i samhället som behöver integreras i olika verksamheter. Därigenom kan kommunen erbjuda goda sammanhang och en meningsfull fritid.

Läs mer i riktlinjerna som finns bifogad som pdf-fil nedan.

Välkommen att lämna in din ansökan.

Kontakt

Gun-Britt Wall Larsson

Föreningssamordnare, administratör
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 91
E-post: gun-britt.wall.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-16