Trafiksäkerhet

Skymd sikt på grund av grönskande häck

Skymd sikt i väg- och gatukorsningar är varje år orsak till många trafikolyckor. Sikten kan skymmas under vår och sommartid av grönskande häckar i korsningar.

För att minimera riskerna för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.Se lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun § 9, häckar och dylikt, enligt länk nedan.

Allmänt om trafiksäkerhet

År 1997 antog Sveriges riksdag den så kallade Nollvisionen. Det långsiktiga målet är att ingen som i huvudsak följer trafikreglerna ska behöva dödas eller skadas svårt på grund av vanliga mänskliga misstag i trafiken.

Tänk på att:

  • Störst risk för olyckor är vid plankorsningar och omkörningar.
  • Håll hastigheten.
  • Använd bilbälte.
  • Använd hjälm vid mopedåkning och när du cyklar.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-26