Lokala trafikföreskrifter

Vägmärken

Lokala trafikföreskrifter beslutas av Länsstyrelsen eller kommunen.  

Länsstyrelsen beslutar om hastigheter utanför tättbebyggt område och inom tätbebebyggt område är det kommunen som tar beslut om lokala trafikföreskrifter.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla.

  • Rätt myndighet har fattat beslut
  • Föreskriften ska vara inrapporterad till RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter), se länk längre ner på sidan.
  • Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften

Har du blivit rapporterad för att ha brutit mot någon trafikbestämmelse, och vill överklaga, ska du alltid vända dig till Polismyndigheten.

Om du tycker att någon trafikbestämmelse bör ändras, vänd dig då till kommunen eller Länsstyrelsen med en skrivelse. Kommunen eller Länsstyrelsen kommer då att utreda din ansökan.

Ansök om Lokal trafikföreskrift hos kommunen
Vill du ansöka om lokal trafikföreskrift kan du använda dig av blanketten som du hittar nedan under rubriken Mer information.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-30