Lokala trafikföreskrifter

Vägmärken

Lokala trafikföreskrifter beslutas av Länsstyrelsen, kommunen eller Trafikverket (f.d. Vägverket) beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla. I Vimmerby kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut om våra lokala trafikföreskrifter.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla.

  • Rätt myndighet har fattat beslut
  • Föreskriften ska vara inrapporterad till RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter), se länk längre ner på sidan.
  • Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften

Har du blivit rapporterad för att ha brutit mot någon bestämmelse, och vill överklaga, ska du vända dig till Polismyndigheten.

Om du tycker att någon trafikbestämmelse bör ändras, vänd dig då till kommunen eller Länsstyrelsen med en skrivelse. Kommunen eller Länsstyrelsen kommer då att utreda din ansökan.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-26