Skyltning och affischering

Nedanstående text ger dig information om vad du behöver tänka på när du ska skylta eller affischera.

Tillfällig skyltning och affischering

Om du vill ställa ut skyltar, gatupratare eller affischera på allmän platsmark behöver du ansöka om tillstånd för nyttjande av offentlig mark. Du ansöker om tillståndet hos Polismyndigheten. Kommunen yttrar sig på ansökan och bedömer utifrån kommunens riktlinjer.

För tillfällig skyltning gäller 14 dagar innan evenemangen äger rum och 6 veckor innan valdagen. Du behöver inte bygglov om skyltningen är tillfällig.

Vimmerby kommun har tagit fram platser som anses lämpliga för tillfällig uppsättning av skyltar och affischering. Du hittar mer information i dokumentet Riktlinjer och taxor för skyltning, uteservering, marknad och evenemang med mera.PDF (pdf, 14.2 MB)

Permanent skyltning

För uppsättning av skyltar inom detaljplanelagt område för permanent bruk behöver du inte ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. Ta istället kontakt med kommunens trafikingenjör, se kontaktuppgifter nedan.

Inom detaljplan behöver du ha bygglov för att få sätta upp skyltar och vepor. Är du osäker får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För uppsättning av flaggstänger krävs inget bygglov. På kommunal mark behöver du ta kontakt med kommunens trafikingenjör, se kontaktuppgifter nedan.

Läs gärna mer

Läs gärna mer om skyltning och affischering i kommunens Riktlinjer och taxor samt i kommunens ordningsföreskrifter, se dokumenten nedan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-17