Skyltning och affischering

Nedanstående text ger dig information om vad du behöver tänka på när du ska skylta eller affischera.

Inom detaljplan behöver du ha bygglov för att få sätta upp skyltar och vepor, men du behöver inte bygglov om de endast är tillfälliga och ska sitta uppe mindre än två veckor. Är du osäker får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

På kommunal mark och vid uppsättning av skyltar för permanent bruk krävs även att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun. Detta under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Hör av dig till mark- och exploateringsenheten om du har frågor angående arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal.

För uppsättning av flaggstänger krävs inget bygglov. På kommunal mark krävs dock att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Hör av dig till mark- och exploateringsenheten om du har frågor angående arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal.

Om du vill ställa ut skyltar, trottoarpratare eller affischera på allmän platsmark behöver du ansöka om tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Polismyndigheten. Kommunen fungerar som yttrandeinstans och utgår ifrån riktlinjer vid bedömningen.

Vimmerby kommun har tagit fram platser som anses lämpliga för tillfällig uppsättning av skyltar och affischering. Du hittar mer information i dokumentet Riktlinjer och taxor, se nedan.

Läs gärna mer

Läs gärna mer om skyltning och affischering i kommunens Riktlinjer och taxor samt i kommunens ordningsföreskrifter, se dokumenten nedan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-08