Använda kommunens offentliga platser

I de lokala ordningsföreskrifterna regleras vad som gäller för nyttjande av offentliga platser. Om du önskar använda dessa platser till annat än vad de är avsedda för, kan du behöva ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Nedan under rubriken Mer information hittar du ordningsföreskrifterna, där du kan läsa om vad som regleras när det gäller nyttjande av offentliga platser.

Kommunen kan ge tillåtelse att använda offentliga platser till annat än vad de är avsedda för. Det kallas för markupplåtelse och innebär att du får hyra marken tillfälligt för exempelvis uteserveringar, marknader, evenemang, ställa upp en skylt eller en container. För att tillfälligt få hyra dessa platser krävs det oftast att du själv ansöker om tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Polismyndigheten, se länk nedan.

Se nedan och läs gärna mer i dokumentet Riktlinjer och taxor.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-09-27