Offentliga platser

Park med grönskande träd och gräsmatta

Offentliga platser är platser som är tillgängliga för alla.

Exempel på offentliga platser är vägar, gator, parkeringsplatser, torg och parker. Andra exempel är fritidsområden, golfbanor, campingplatser, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser. Offentliga platser är redovisade som allmänna platser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-08