Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Sandsopning 2020 är klar

Sandsopningen i kommunen är nu klar för året

Information inför sandsopning

Om du har en fastighet intill en gata eller gångbana, kan du behöva klippa buskar och träd så att de inte sträcker sig ut för mycket över gatan eller gångbanan. Maskinerna kräver fri höjd på 4,6 m för att kunna komma fram. Se även vad som gäller för fri sikt vid gatukorsningar.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att sopa upp och föra bort sand på gångbanan vid den egna fastigheten. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995,   
§ 130.

Sanden får sopas ut i körbanekanten innan vi sopar körbanan, sopa gärna ut 50 cm från murar och staket så att vi kommer åt med våra maskiner och borstar.
Det är inte tillåtet att sopa ner sanden i rännstensbrunnen.

Tänk också på att arbetet underlättas om inte bilar eller andra fordon står parkerade ute
på gatorna.

Tack för att ni hjälper oss! Hälsningar från Gatukontoret!

Kontakt

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: