Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Gång- och cykelvägar

Vägmärke gång- och cykelbana

Här hittar du karta över gång- och cykelvägar inom Vimmerby tätort.

Det finns många fördelar med att låta bilen stå och istället välja att cykla eller gå. Att cykla eller gå är mer hälsosamt och miljövänligt än att köra bil. Nedan under rubriken Mer information hittar du en karta över alla gång- och cykelvägar i Vimmerby tätort. I kartan är gång- och cykelvägarna markerade med röda streck.

Mer information

Kontakt

Bo Pedersen

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: bo.pedersen@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-25