Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barmarksunderhåll

Med barmarksunderhåll menar vi det underhåll som behöver göras när vintern och snön försvunnit. 

 Exempel på barmarksunderhåll är:

  • Sandsopning.
  • Reparationer av vägmärken, gatunamnskyltar och vägräcken. 
  • Underhåll och nybyggnation av gator.
  • Underhåll av torg och broar.
  • Dikning och kantskärning av körbanor och grusvägar.
  • Röjning och slåtter av markområdena alldeles intill aktuella vägar och körfält.
  • Röjning av diken.
  • Rensning av vägtrummor, dräneringsanordningar och dagvattenbrunnar.

Kontakt

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-24