Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser / Offentliga platser

Offentliga platser

Till offentliga platser räknas de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Till offentliga platser kan också fritidsområden, golfbanor, campingplatser, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser räknas.

Till allmän platsmark räknas kommunala gator och parkerings-platser. Kommunal parkmark räknas också som allmän platsmark. För alla typer av skyltar som ställs ut på allmän platsmark krävs tillstånd enligt kommunens Lokala ordningsföreskrifter. Tillståndet ges av Polisen. Kommunen fungerar som yttrandeinstans och har ställt upp ett antal kriterier som måste uppfyllas för att kommunen i sitt yttrande ska säga ja till skyltens placering.

Andra typer av anordningar som t.ex. flaggor och markiser regleras i Vimmerby kommuns allmänna ordningsföreskrifter.

Tillfälliga arrangemang

Arrangemang på offentlig plats behöver tillstånd från Polisen där även ansökan görs. Läs mer om vad som gäller vid tillfälliga arrangemang i länk till höger.

Sidan uppdaterad den 14 juni 2017