Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser / Snöröjning
Snö på gata

Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer.

Förutsättningarna för snöröjning på kommunala gator är:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm.
  • Villakvarter röjs vid snödjup 12 cm.
  • Gång- och cykelvägar röjs vid 5 cm.
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00.

Huvudvägnätet röjs i första hand, därefter övriga gator och vägar. I möjligaste mån ska röjningen ske 07.00-16.00 under helgfria vardagar. Under tiden då beredskapsorganisationen är aktiv finns alltid en arbetsledare i beredskap som gör bedömningarna och beslutar när kriterierna för röjning är uppfyllda.

Snöröjningen sker både med egna maskiner och med hjälp av entreprenörer. Vilken typ av maskin som används i respektive område avgörs av områdets tillgänglighet.

Respektera parkeringsförbud på vissa gator

För att snöröjning ska fungera är det viktigt att alla respekterar de parkeringsförbud som finns. På vissa gator i Vimmerby stad är det parkeringsförbud mellan 22.00 - 08.00, under tiden 1 december till 31 mars. För mer information om vilka gator det gäller, se karta till höger.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att snarast ta bort snö och is på gångbaneutrymmet vid den egna fastigheten. Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995, § 130.

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017