Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser / Parker & grönområden
Kungsparken

Parker och grönområden

I Vimmerby finns många fina parker och grönområden.

Några av våra parker

  • Kungsparken, naturpark med lekplats.
  • Källängsparken, med damm, planteringar, scen, grillplats, lekplats och boule. (se länk till höger)
  • Gästgivarehagen, strövområde
  • Pipsvängen, naturpark nära bostadsområdet Norrgården. Möjlighet till grillning.

Fontäner

Parkavdelningen har hand om tre vattenfontäner. Du hittar dem på Rådhustorget och i Källängsparken i Vimmerby samt på torget i Södra Vi.

Lekplatser

Vi ansvarar också för 35 stycken lekplatser. Alla våra kommunala lekplatser besiktigas en gång om året. Då repareras trasiga och slitna redskap eller bytes ut. Om du anmäler trasiga redskap till vår driftchef så besiktigar och åtgärdar vi problemen så snart som möjligt.

Skötsel och underhåll

Vi arbetar för att kommunens utemiljö ska upplevas som trygg, attraktiv och tillgänglig. Det är Gatukontoret som sköter kommunens parker, grönområden, planteringar, gräsmattor och träd.

  • Vi klipper cirka 190 000 m² gräsytor.
  • De rabatter, buskage, häckar och träd som ska rensas och klippas uppskattas till 9 000 m².
  • Vi köper in, planterar och vattnar blommor varje år.
  • De slaghackytor som slås omfattar cirka 100 000 m².
Sidan uppdaterad den 9 maj 2017

Kontakt

Tänk på att...

.... trasiga lekredskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall!

Kontakta oss omgående om du upptäcker skadade lekredskap i din lekpark.

Hälsningar
Gatukontoret