Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik / Trafiksäkerhet
Skymd sikt

Trafiksäkerhet

 

Skymd sikt i väg- och gatukorsningar är varje år orsak till många trafikolyckor. Sikten kan skymmas under vår och sommartid av grönskande häckar i korsningar.

För att minimera riskerna för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.

Se lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun § 9, häckar och dylikt, enligt länk till höger.

Allmänt om trafiksäkerhet

År 1997 antog Sveriges riksdag den så kallade Nollvisionen. Det långsiktiga målet är att ingen som i huvudsak följer trafikreglerna ska behöva dödas eller skadas svårt på grund av vanliga mänskliga misstag i trafiken.

Tänk på att:

  • Störst risk för olyckor är vid plankorsningar och omkörningar.
  • Håll hastigheten.
  • Använd bilbälte.
  • Använd hjälm vid mopedåkning och när du cyklar.
Sidan uppdaterad den 9 maj 2017

Kontakt