Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik / Parkering
Parkering på torget

Parkering

I de centrala delarna av Vimmerby finns cirka 500 allmänna parkeringsplatser. Till det finns också cirka 500 privata parkeringsplatser. Platserna är tidsbestämda från 5 min upp till 48 timmar. Från och med den 1 juni 2016 behöver du en p-skiva för att parkera på kommunens parkeringar i Vimmerby centrum. 

24-timmarsregeln

Tänk på att 24-timmarsregeln gäller på gator och vägar inom tätbebyggt område, där inget annat föreskrivs. I broschyren "Stanna och parkera" kan du läsa mer om 24-timmarsregeln, se länk till höger.

Parkeringsövervakning

De allmänna parkeringsplatserna, som finns i kommunens trafikliggare, övervakas av parkeringsvakter. Övervakning sker i hela kommunen men främst i Vimmerbys centrala delar.

Kommunen har även övervakning på tomtmark enligt LKOP (lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Har du frågor om erhållen kontrollavgift kan du kontakta Hojab parkeringsservice, se länk till höger.

Felparkering och avgifter

Bestridande av parkeringsanmärkningar kan endast göras till polisen. Se länk till höger.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, PRH

Du som har ett funktionshinder som medför att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig till fots kan ha rätt till parkeringstillstånd.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos Vimmerby kommun, Gatukontoret, 598 81 Vimmerby. Läkarintyg erfordras. Se blankett till höger.

Dispens från Lokal Trafikföreskrift, LTF

Dispens från stannande och parkering kan medges vid tillfälliga arbeten, flyttning m.m. Ditt tillfälliga parkeringstillstånd får du via kommunens växel.

Ansökan om tillfällig avstängning av gata eller annan trafikreglering ska lämnas in skriftligen till Vimmerby kommun, Samhällsbyggnad, 598 81 Vimmerby.

Sidan uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakt

Du kan även kontakta...

Vimmerby kommun
Direkt: 0492-76 90 00

eller...

Polismyndigheten i Kalmar län
Direkt: 114 14