Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik och infrastrukturnyheter / Rätt fart i staden

Rätt fart i staden

Publicerad den 29 november 2012 Trafik & infrastruktur

Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta hastigheten i steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Syftet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållanden till de trafikpolitiska målen. Anpassningen av hastighetsgränserna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserad på krockvåldsprincipen, ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt minskad miljöpåverkan.

Vimmerby kommun har upprättat ett förslag till hastighetsplan för Vimmerby tätortsområde i enlighet med Trafikverkets och SKL´s (Sveriges kommuner och landsting) handbok ”Rätt fart i staden”.

Eventuella synpunkter på förslaget skall inlämnas senast 31 januari 2013 till;
Vimmerby kommun, Samhällsbyggnad, 598 81 Vimmerby eller via e-post till Gunnar Mårtensson, se kontaktrutan.

Utställningstid: 1 december 2012 – 31 januari 2013.

Sidan granskad den 11 september 2014

Kontakt