Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik och infrastrukturnyheter / Kungörelse om samråd angående Krönsnäs bergtäkt

Kungörelse om samråd angående Krönsnäs bergtäkt

Publicerad den 9 november 2017 Trafik & infrastruktur

Samrådet sker enligt lagen 6 kap. 4§ miljöbalken gällande förlängning av Krönsnäs bergtäkt, Vimmerby.

Gatukontoret vid Vimmerby kommun bedriver Krönsnäs bergtäkt (tidigare benämnd Krönsmons bergtäkt). Nuvarande tillstånd för bergtäkten upphör 2018-12-31, men kommunen bedömer att det fortfarande finns ca 270 000 ton bergmaterial kvar att bryta ut i täkten. Vimmerby kommun ämnar därför ansöka om förlängt tillstånd i 20 år med ett maximalt årligt uttag av 25 000 ton bergmaterial, för att kunna bryta ut resterande bergmaterial och sedan avsluta täktverksamheten och återställa området.

I ansökan planeras även för fortsatt hantering av massor inom verksamhetsområdet, där upp till 2 000 ton park- och trädgårdsavfall, 12 000 ton asfalt, 31 000 ton schaktmassor och 8 000 ton betong och tegel kan hanteras per år för krossning, sortering och lagring, samt upp till 10 000 ton schaktmassor kan lagras vid ett och samma tillfälle för att nyttjas vid anläggningsändamål. Inga förorenade massor kommer att hanteras på området. Förutsedd miljöpåverkan med verksamheten omfattar bl.a. verksamhets- och transportbuller, damning, risker vid bl.a. sprängning och transporter, samt vibrationer och luftstötsvågor från de få sprängningar som utförs (maximalt 1-2 gånger/år).

Den som önskar få mer information (samrådsunderlag) eller vill lämna skriftliga synpunkter kan kontakta projektets miljökonsult: Anders Blomdahl, WSP Environmental, Box 34, 371 21 Karlskrona. E-post; anders.blomdahl@wspgroup.se
Alternativt gatuingenjör Ulf Karlsson, Vimmerby kommun; tel. 0492-76 98 22 eller e-post; ulf.karlsson2@vimmerby.se

Synpunkter ska ha kommit in senast den 30 november 2017.

Kungörelsedag

2017-11-09

Diarienummer

2016/208 ID 58771

 

Sidan uppdaterad den 9 november 2017

Kontakt