Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik och infrastrukturnyheter / Fri sikt i korsningar
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms

Fri sikt i korsningar

Publicerad den 9 juli 2013 Trafik & infrastruktur

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder under sommaren kan rädda liv. Vi på Vimmerby kommun sköter om de allmänna vägarna och arbetar varje dag för att minska risken för olyckor.

Du som har hus intill en gång- och cykelväg eller gata har ett ansvar för trafiksäkerheten kring din tomt och tillsammans kan vi se till så att olyckan håller sig undan.

I juli har grönskan slagit ut i sin fulla prakt. Vi ber dig därför att titta på din tomt och se om du följer de lagar och regler som gäller enligt Plan- och bygglagen 3 kap 17§ där det står att ”tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”. Du som fastighetsägare kan bli ansvarig om trafikanter skadar sig på utstickande grenar med mera.

Om du är osäker går det bra att kontakta oss på Samhällsbyggnadsavdelningen.

Sidan uppdaterad den 9 juli 2013

Kontakt


  • Trafikingenjör
    Direkt: 0492 - 76 90 62

  • Växel: 0492-76 90 00
    Fax: 0492-76 90 98
    Stångågatan 28
    598 81 VIMMERBY