Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik och infrastrukturnyheter / Enighet kring tydliga mål för Stångådalsbanan

Enighet kring tydliga mål för Stångådalsbanan

Publicerad den 7 september 2012 Trafik & infrastruktur

Ledningarna för fem kommuner, Infrastrukturkansliet, regionförbundet och företrädare för näringslivet i länet har träffat Trafikverkets ledningar för Region Syd och Öst i Kalmar. Mötet visade en stor enighet med tydliga mål där vi också gemensamt kommer att ta fram en plan för att kunna genomföra det slutliga underlaget för de önskade åtgärderna på Stångådalsbana för 925 mkr som innebär en restid på sträckan Kalmar – Linköping på 2 timmar och 30 minuter mot dagens dryga tre timmar.

Vi ser en avsaknad av robusta, snabba förbindelser med tät trafik för att i tillräcklig mån ger resenärer möjlighet att arbets- eller studiependla med kollektivt resande på tåg.

Möjligheterna till både arbetspendling och studiependling till städer som Linköping och Kalmar kommer att ha en mycket stor inverkan på oss.

Att vi så tydligt i Kalmar län går från fem arbetsmarknadsregioner till två, stärker ytterligare betydelsen av en väl utbyggd och fungerande infrastruktur.

Vi vill få effekter av varaktig karaktär som rör infrastruktur, både väg och järnväg.
Stångådalsbanan är det som först måste åtgärdas och är därför i fokus.

De sätt vi jobbar på är exempelvis lobbying, nätverksskapande och olika aktiviteter som kan påverka satsningar i vår region.

Det är en avgörande faktor att medverka och vara delaktig i de arbeten som de regionala parterna genomför. Kommunernas kostnader baseras på antal invånare och vi ser ett ökat intresse att vara med oss.

Samsyn och tydlighet från medlemskommunerna är en självklarhet men när budskap ska bäras fram måste samtliga aktörer visa enighet för att vi ska nå framgång i beslut.

Sidan uppdaterad den 7 september 2012

Kontakt