Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik och infrastrukturnyheter / Drift av gator och parker
Snö på gata i Vimmerby

Drift av gator och parker

Publicerad den 8 januari 2016 Trafik & infrastruktur

Från och med 2016-01-01 utförs driften utav kommunala gator och parker av Vimmerby kommuns nybildade Gatukontor.

Gatukontoret är en ny enhet i kommunen som samlat ihop en rad intresseområden. Personalen på gatukontoret arbetar med:

- Trafikfrågor

- Förvaltning av kommunens mark

- Arrenden och exploateringsfrågor

- Drift av kommunens parker, gator och broar

- Kollektivtrafik och skolskjutsar

- Nybyggnationer av gator, parker och industriområden

- Enskilda vägar

- Tillgänglighetsfrågor

Sidan uppdaterad den 8 januari 2016

Kontakt