Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Arbete på väg / Schakttillstånd

Schakttillstånd

Schaktarbeten

Schaktarbeten i kommunal gata eller allmän platsmark måste godkännas av kommunen för att grävning ska få utföras. Ifylld ansökningsblankett med bilagor ska skickas till följande e-mejladress gatuingenjor@vimmerby.se för hantering och beslut.
Du kan med fördel även använda e-tjänsten som finns i menyn till höger så skickas ansökan in direkt till handläggare. Tjänsten kräver e-legitimation.

Vid inskickande av ansökan ska ifylld blankett för schaktillstånd och en ritning som visar schaktens placering bifogas. Vid behov bifogas trafikanordningsplan. Vid schaktning bör du kontrollera om det finns ledningar i den berörda marken, använd dig gärna av ledningskollen 

Fiber

Vid schaktarbeten för fiberdragning gäller "Kommunens riktlinjer för fiberdragning". Innan grävning får ske måste kommunen godkänna schakttillståndet. Dokument kring kommunens förutsättningar och krav vid fiberdragning finns i högerkolumnen.

Fornminnesområden

Vid schaktarbeten inom fornminnesområden ska separat ansökan ske till länsstyrelsen, bl.a. Vimmerby centrum är klassad som fornminnesområden. Vid frågor om vad som är fornminnesmärkt kan schaktansvarig läsa mer på Länsstyrelsen och få en överblick på Riksantikvarieämbetets fornkarta. Länkar till Fornsök och Länsstyrelsen finns i högerkolumnen.

Sidan uppdaterad den 25 januari 2018