Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Ledsagarservice

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i aktiviteter utanför bostaden.

Servicen är i första hand till för att utföra aktiviteter i den vardagliga närmiljön. Den ska vara individuellt utformad och tillgodose dina behov av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad. Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få ledsagarservice.

Det finns möjlighet att få ledsagarservice med stöd av antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Information och ansökan

Vill Du arbeta som ledsagare?

Som ledsagare ska du stötta en person med funktionsnedsättning i kontakter med andra och underlätta för honom/henne att delta i samhällslivet. 

Kontakta enhetschef Jörgen Johansson för mer information. Telefon  0492-76 96 57.

Sidan uppdaterad den 15 september 2017

Kontakt


  • LSS- och biståndshandläggare
    Växel: 0492-76 90 00
    Stadshuset, Stångågatan 28
    598 81 Vimmerby

    Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00. Akut hjälp, se flik i vänstermarginalen.