Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Bostad med särskild service för vuxna - LSS

Bostad med särskild service för vuxna - LSS

Bostäder med särskild service för vuxna enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är permanenta bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättning. I denna bostad ska du få ditt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt att det ger dig goda levnadsvillkor.

Du hyr din bostad av socialförvaltningen genom andrahandskontrakt. Bostaden har normal standard. Var och en möblerar själv sin bostad och ansvarar för hemförsäkring och sina övriga boendekostnader. Vid bostäder med särskild service ska det gå att få stöd, service och omvårdnad under hela dygnet. Till bostäderna finns en fast bemanning kopplad som i huvudsak ska täcka hela stödbehovet för dem som bor där.

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad kan du ha rätt till bostad med särskild service.

Information och ansökan

Sidan uppdaterad den 14 juli 2017

Kontakt


 • LSS- och biståndshandläggare
  Växel: 0492-76 90 00
  Stadshuset, Stångågatan 28
  598 81 Vimmerby

  Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00. Akut hjälp, se flik i vänstermarginalen.


 • Enhetschef
  Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 95 20