Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Avgifter

Avgifter för omsorg om funktionshindrade

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om funktionshindrade är olika  beroende på enligt vilken lag insatserna ges.

Insatser enligt LSS är gratis

De stödinsatser som du beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria. Däremot  betalar du för dina egna kringkostnader som för resor, mat, bostad och fritidsaktiviteter.

Insatser enligt SoL

Kommunen får ta ut skäliga avgifter för exempelvis trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende. Hur mycket du betalar för sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) är individuellt beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har.

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift som är 2 044 kronor per månad 2018. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost. Vanliga frågor

Vi utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar avgiften. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Kommunen tar även ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Överklagan

Du kan överklaga beslutet om avgift för till exempel hemtjänst om du är missnöjd

Läs mer om våra avgifter

I vår avgiftsbroschyr finns mer information om våra avgifter.

Sidan uppdaterad den 19 december 2017

Kontakt

Mer information om avgiftsfrågor inom omsorgen om funktionshindrade kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare. Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel 0492- 76 90 00 kan koppla dig till rätt.