Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Utredningen klar efter misstänkt stöld

Utredningen klar efter misstänkt stöld

Publicerad den 12 januari 2017 Stöd & omsorg

En brukare med insatser inom verksamhetsområde funktionshinder utsattes 2016-12-07 för misstänkt stöld av pengar. En rapport enligt lex Sarah gjordes av en medarbetare. Ingen naturlig förklaring finns kring hur pengar försvunnit för personen. En polisanmälan gjordes därför. Lokalpress har skrivit om detta.

Socialnämnden är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden och/eller risk för allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beslutar om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att liknande händelser inträffar på nytt.

En intern utredning utifrån den misstänkta stölden har gjorts. Den visar att händelsen inneburit risk för missförhållande för brukaren och en anmälan till IVO görs därför.

Det finns rutiner för hantering av brukarnas pengar. Socialförvaltningen arbetar också för att minimera hanteringen av kontanta medel. Socialförvaltningen ska ersätta brukaren ekonomiskt.

 – Stölder är alltid allvarligt, inom socialtjänsten är det särskilt allvarligt. Vi är till för de människor som behöver vår hjälp och brukarna är i beroendeställning, säger kvalitetssamordnare Pernilla Jacobsson. Missförhållanden är förstås allvarligt för den drabbade och dennes anhöriga men detta är även obehagligt för vår personal, särskilt som vi inte har bevis för vad som faktiskt har hänt, fortsätter Pernilla. Polisutredningen är nedlagd.

Sidan uppdaterad den 12 januari 2017

Kontakt

Vad är lex Sarah?

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
* anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
* den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
* den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).