Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Öppna jämförelser för socialtjänsten har presenterats

Öppna jämförelser för socialtjänsten har presenterats

Publicerad den 17 juni 2016 Stöd & omsorg

I årets omgång av Öppna jämförelser presenteras resultatet samtidigt för både äldreomsorg, funktionshindersområdet och individ- och familjeomsorg. En snabb koll visar att Vimmerby får ett resultat i nivå med andra kommuner. Socialförvaltningen ska analysera resultatet och bestämma vad verksamheten ska prioritera att förbättra under året.

Igår presenterade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öppna jämförelser för socialtjänsten. Uppgifterna hämtas från olika datakällor där kommunerna själva levererar uppgifter och från olika kvalitetsregister. De uppgifter som lyfts fram ska vara möjliga för kommunerna och landstingen att påverka och ska ge en bred lägesbild om kvalitet i Vimmerby i förhållande till alla övriga kommuner i Sverige vad gäller:
- ekonomiskt bistånd
- hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
- missbruks- och beroendevård
- social barn- och ungdomsvård
- socialtjänstens krisberedskap
- våld i nära relationer
- stöd till personer med funktionsnedsättning
- äldreomsorg och hemsjukvård.

När resultatet publicerades under torsdagen gjordes direkt en första koll av socialförvaltningen.

– Det är en mycket omfattande presentation som vi behöver tid att gå igenom och analysera.
I år får vi dessutom, för första gången, resultatet för alla delar av socialtjänsten samtidigt, säger kvalitetssamordnare Pernilla Jacobsson.

– Vi ser att vårt utvecklingsarbete kring våld i nära relationer har gett resultat. Det är ett område
där Vimmerby ligger bra till i jämförelse med andra kommuner, berättar Pernilla Jacobsson. Socialnämnden fick igår en positiv rapport om hur vi arbetar med detta område, tillägger socialchef Anette Nilsson.

 I många andra delar verkar Vimmerbys resultat vara i nivå med andra kommuner, upplever Pernilla Jacobsson efter en snabb koll.

 – Öppna jämförelser är ett mycket bra sätt att analysera vår verksamhet, se vad andra gör bra och lära av dem. Det är viktigt för oss att alltid arbeta för att förbättra kvaliteten och för att effektivisera vår socialtjänst, säger Anette Nilsson. Anette Nilsson berättar att verksamhetscheferna tar med sig resultatet till sina verksamheter för att göra en djupare analys och att de väljer ut vilket utvecklings-arbete som sedan ska prioriteras. 

Sidan uppdaterad den 17 juni 2016

Kontakt