Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Känslig information skickad med e-post

Känslig information skickad med e-post

Publicerad den 20 oktober 2017 Stöd & omsorg

Otillåten dokumentation har skapats och förvarats på en av kommunens servrar. En medarbetare hjälpte en ungdom med ett dokument och råkade av misstag skicka sådan information vidare till den ungas e-post.
Händelsen som inträffade inom kommunens verksamhet för ensamkommande barn och unga leder nu till en lex Sarah- anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Boendet är bemannat dygnet runt och alla i arbetslaget är inte i tjänst samtidigt. Arbetslaget har med hjälp av dator skrivit ned viktiga händelser som inträffat för att informera de arbetskamrater som inte varit i tjänst. I informationen finns i viss mån känsliga uppgifter om ungdomar som omnämns med initialer och som bor på boendet. Informationen har sparats på fil på en av kommunens servrar.

Ewa Pettersson, chef för socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, berättar
– Bland allmän vardaglig information finns inslag av känsliga personuppgifter som snarare hör hemma i vårt journalsystem. När filen, av misstag, skickas via e-post till en ungdom i verksamheten ledde det till att det finns stor risk att sekretessbelagd information röjts till utomstående. Jag förstår att det i verksamheten kan det finnas behov att informera sina arbetskamrater men när det handlar om uppgifter om enskilda personer så finns särskilda regler så att sekretess hanteras på ett korrekt sätt.

Hanna Alsér, kvalitetssamordnare vid socialförvaltningen, kommenterar händelsen:
– Informationssäkerhet, det vill säga att vi hanterar uppgifter om våra brukare på ett säkert och korrekt sätt är idag en av våra viktigaste uppgifter. I detta fall har dokumentation, som delvis
hör hemma i vårt journalsystem, skapats på ett ställe där vi inte garantera den höga säkerhet som krävs. Hanna Alsér avslutar:
– Socialförvaltningen har befintliga rutiner för att garantera att information om brukare hanteras korrekt och säkert. I detta fall ska vi följa upp och säkerställa att dessa rutiner fortsättningsvis används i verksamheten. 

Lokal media har skrivit om denna händelse tidigare i samband med att en lex Sarah-rapport inlämnades från en medarbetare.

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2017

Kontakt

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
* anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
* den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
* den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).