Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Brukarna ger hemtjänsten ett gott betyg!

Brukarna ger hemtjänsten ett gott betyg!

Publicerad den 19 oktober 2016 Stöd & omsorg

 

Vimmerby kommuns äldre är 100 procent nöjda med bemötande inom hemtjänsten, ett annat område där Vimmerby fått bra resultat är hur personalen tar hänsyn till brukarnas önskemål om hur hjälpen ska utföras. Ja, kommunen har förbättrats inom det mesta i hemtjänsten anser brukarna.
– Det är väldigt roligt att vårt arbete och våra medarbetare får så gott betyg och det känns positivt när de förbättringar vi arbetat med ger resultat, säger Karin Holmgren, verksamhetschef för äldreomsorg.

Igår, tisdagen den 18 oktober, presenterade Socialstyrelsen rapporterna ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som bygger på enkäter besvarade av äldre och ”Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård” .

Majoriteten av de äldre med hemtjänst som besvarat enkäten har uppgett positiva svarsalternativ för i stort sett alla frågor.
– Vi har duktiga medarbetare och vi ser att bemötande och trygghet är viktiga delar för god kvalitet för äldre. Vimmerby får mycket goda resultat på just de områdena. Att vi får 100 procent på frågan om bra bemötande inom hemtjänsten och högt betyg även för bemötandet på våra boenden känns mycket bra och samma gäller för frågan om trygghet, säger Pernilla Jacobsson, kvalitetssamordnare vid socialförvaltningen.

För vård- och omsorgsboende (särskilt boende) är flera delar av resultatet på en bättre nivå än övriga kommuner i länet. Jämför man med det egna resultatet 2015 är det däremot ganska oförändrat. Områden där de äldre är mer nöjda än förra året är utomhusmiljön och aktiviteter.

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och vård- och omsorgsboenden besvarat frågor om sin verksamhet. Undersökningen ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling med god kvalitet.

  – De är intressant att få del av de olika undersökningarna och de utgör ett viktigt underlag för framtida prioriteringar och satsningar. Det känns positivt när de förbättringar vi arbetat med ger resultat, säger Karin Holmgren, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Rapporterna belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De uppgifter som lyfts fram är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka och ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre. Karin Holmgren, enhetschefer och alla medarbetare arbetar vidare med kvalitetsfrågor för att vi i Vimmerby ska få en riktigt bra äldreomsorg.

Sidan uppdaterad den 19 oktober 2016

Kontakt


  • Verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg
    Direkt: 0492-76 95 38