Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Beroendeenhetens öppenvård får mycket gott betyg av brukarna!
Brukarrådet i Kalmar län för riskbruks- missbruks- och beroendefrågor (KLB)

Beroendeenhetens öppenvård får mycket gott betyg av brukarna!

Publicerad den 9 mars 2016 Stöd & omsorg

BILD: Brukarrådet i Kalmar län för riskbruks- missbruks- och beroendefrågor (KLB) som genomfört brukarrevisionen.

Beroendeenheten inom socialförvaltningen  i Vimmerby erbjuder öppenvård på hemmaplan för vuxna med beroendeproblematik. Det kan till exempel vara  individuella behandlande samtal, KBT-terapi, boendestöd, gemensamma aktiviteter i Korskyrkans lokaler, kontaktperson eller hjälp med andrahandskontrakt.

I november genomfördes en brukarrevision, en granskning av enheten gjord av brukare med egen erfarenhet av liknande insatser och som fått utbildning i brukarrevision. Vimmerby är den första kommunen i länet som genomfört brukarrevision på detta sätt. Revisionen skedde genom individuella intervjuer. 35 av 43 personer som har öppenvårdsinsatser valde att delta. Det innebär en svarsfrekvens på 81%.

Enhetschef Sofie Matovic och hennes kollegor i Beroendeenheten är mycket stolta över den positiva feedback som de fått från brukarna. Sofie framhåller också att Beroendeenheten fått fram förbättringsförslag som de kommer att arbeta vidare med.  

Till stora delar ett mycket positivt resultat!

Revisionen ger till största delen ett mycket gott betyg till verksamheten och visar att insatser och personal betyder mycket för brukarnas välmående.

Brukarna upplever att bemötandet från personalen är gott. 91% instämmer helt i detta och 6% menar att det stämmer till stor del. Över 90% av brukarna uppger att att personalen lyssnar på och respekterar dem. 80% instämmer helt i att de har förtroende för personalen och 11% instämmer till stor del. Brukarna tycker också att det är lätt att komma i kontakt med öppenvården. Det syns också tydligt i statistiken nedan att brukarna upplever att deras mående förbättrats från innan insatsen till idag. Skattningen av måendet är från "sämsta möjliga" längst till vänster till "bästa möjliga" längst till höger.

 

Förändring av mående innan insats och idag

Förslag till förbättringar

Självfallet finns det också saker som verksamheten kan vidareutveckla. Många upplever exempelvis att det saknas stöd kvällar och helger, några (23%) upplever att det till viss del det saknas tillräcklig kunskap hos personalen och även anhörigstödet kan förbättras ytterligare tycker en del av brukarna.

Vilka genomförde revisionen?

Revisionen är utförd av Brukarrådet i Kalmar län för riskbruks- missbruks- och beroendefrågor (KLB) med stöd av Länsbrukarrådet för missbruk och beroende Region Jönköping (JLB).

Här till höger kan du ta del av hela brukarrevisionen.

Sidan uppdaterad den 9 mars 2016