Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Så tycker de äldre om vår äldreomsorg

Så tycker de äldre om vår äldreomsorg

Publicerad den 20 oktober 2017 Stöd & omsorg

Den 18 oktober 2017 presenterades årets resultat från undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. En första analys av materialet gjordes redan under dagen.

– De äldres egna uppfattning är central för att ge en bild av äldreomsorgens kvalitet, menar Karin Holmgren, verksamhetschef för äldreomsorgen. Hon gläds åt de goda resultaten vad gäller upplevelsen av ett gott bemötande håller i sig. Vi har under flera år haft goda betyg just vad gäller detta, och det är givetvis glädjande att det håller i sig även i år.

För hemtjänsten ligger omdömet vad gäller bemötande på fortsatt höga nivåer. 97 % av de svarande anger att de är mycket/ganska nöjda med personalens bemötande. Motsvarande siffra inom vård- och omsorgsboende är 96 %.

– Det är också viktigt för oss att studera de resultat som är mindre positiva, eftersom de ger en fingervisning om verksamhetens utvecklingsområden, poängterar Karin Holmgren. Avslutningsvis berättar hon att resultatet kommer att analyseras tillsammans med berörda enhetschefer. Våra medarbetare, som är den viktigaste resursen för en fungerande äldreomsorg, kommer också att få resultatet presenterat för sig framöver.

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.  Det finns ca 5 000 nyckeltal för vitt skilda verksamheter att använda som underlag för analyser och jämförelser. Resultatet av undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är en del av detta stora material. I december publiceras också en nationell rapport om den här brukarundersökningen.

Länk till Kolada

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2017

Kontakt


  • Verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg
    Direkt: 0492-76 95 38