Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Socialförvaltningen utreder en brist i omsorgen

Socialförvaltningen utreder en brist i omsorgen

Publicerad den 20 juni 2017 Stöd & omsorg

I slutet av april inträffade en händelse vid en av socialförvaltningens verksamheter för funktionsnedsatta personer som utreds inom ramen för bestämmelserna i Lex Sarah. Nattpersonal upptäckte att en person avvikit från enheten. När personalen tidigare samma morgon var inne hos den enskilde låg denna i sin säng, men lämnade kort därefter huset. Personal uppmärksammade snabbt detta. Personen hade då hunnit ca 200 meter från huset och rapporterades inte ha farit illa av händelsen. Händelsen har väckt frågan om rörelselarm vid enhetens utgångar.

Alla medarbetare inom socialförvaltningen är skyldiga att rapportera allvarliga missförhållanden och/ eller risk för allvarliga missförhållanden. Bestämmelserna kallas Lex Sarah. När en Lex Sarah-rapport görs är nästa steg en intern utredning. Det är en sådan utredning som nu görs. Visar den att händelsen inneburit risk för missförhållande för brukaren ska det göras en anmälan till IVO. IVO beslutar sedan om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att liknande händelser inträffar på nytt.

Sidan uppdaterad den 20 juni 2017

Kontakt


  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
    Direkt: 0492-76 91 05

Vad är lex Sarah?

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

* anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten

* den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål

* den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).