Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Socialpsykiatri / Socialpsykiatri - Boendestöd
 Foto: www.alotofphotos.com

Socialpsykiatri - Boendestöd

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd är till för dig som är under 65 år och som har en psykisk funktionsnedsättning.

Vad är boendestöd?

Boendestödet ska underlätta livssituationen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Det är ett socialt och pedagogiskt stöd som ges i din hem- och närmiljö. Det är dina behov som avgör hur stödet utformas. Målet är att stärka din förmåga att leva ett självständigt liv.

Information och ansökan

Om du vill veta mer, eller vill ansöka om boendestöd, vänder du dig oss.

Om du inte är nöjd

Om du inte får den hjälp du ansökt om får du alltid information om hur du kan överklaga beslutet. Du kan också få praktisk hjälp av biståndshandläggaren att skriva överklagandet. Om inte den person som fattat beslutet ändrar sitt beslut utifrån dina önskemål lämnas överklagandet till domstol som bedömer om kommunen fattat ett korrekt och rättsäkert beslut, med hänsyn till just din livssituation.

Sidan uppdaterad den 11 november 2016

Kontakt

Kontakt

Socialpsykiatri - boendestöd:
0492-76 94 84