Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Missbruk och beroende / Behandlingssamtal

Behandlingssamtal

Du är välkommen till oss behandlingspedagoger för behandlingssamtal. De samtal vi för med dig är inriktade på att stödja dig i att hitta lösningar på ditt problem. Vi kommer att intressera oss för hur din situation ser ut i sin helhet, till exempel hur dina relationer är med dina närmaste.

Samtalen kan se ut på olika sätt beroende på ditt hur dina behov ser ut. Det kan handla om råd och stöd, motiverande samtal, strukturerade samtal eller samtal med fokus på att förebygga återfall i missbruket.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan uppdaterad den 7 november 2017

Kontakt


 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider måndag- fredag klockan 10.15-12.00 samt 13.00- 16.00. Telefontid socialsekreterare: måndag - fredag klockan 09.00-09.45.


 • Socialsekreterare för enheten socialpsykiatri och beroende
  Direkt: 0492-76 94 52

 • Socialsekreterare för enheten socialpsykiatri och beroende
  Direkt: 0492-76 94 43