Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Flyktingmottagande och integration / Första tiden i Vimmerby som nyanländ flykting

Första tiden i Vimmerby som nyanländ flykting

Vimmerby kommun tar emot dig och anvisar en bostad. Du får information om regler och praktiska saker kring ditt boende av hyresvärden. Du träffar också en handläggare på integrationsenheten som ger dig nödvändig information för din första tid i Vimmerby.

Arbetsförmedlingen kommer att kalla dig till ett etableringssamtal. Då kommer ni att skriva en etableringsplan. I den står det bland annat om undervisning i svenska för invandrare (SFI) genom Vimmerby Lärcenter. 

Under etableringstiden kan du få etableringsersättning genom arbetsförmedlingen. Den kan du tidigast få från och med den dag du har ditt första etableringssamtal hos Arbetsförmedlingen. Ersättningen betalas ut retroaktivt, det vill säga för tid tillbaka. I väntan på att detta ska bli klart har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen. 

Läs mer om hur det fungerar i Sverige

Information om Sverige - en portal för nyanlända

 

Sidan uppdaterad den 26 maj 2017

Kontakt