Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Flyktingmottagande och integration / Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Vimmerby kommun, liksom alla andra svenska kommuner, tar emot asylsökande barn och ungdomar under 18 år som kommer  utan vårdnadshavare till Sverige.

Socialnämnden i Vimmerby ansvarar för att ungdomarna får stöd och hjälp, i första hand utifrån socialtjänstlagens bestämmelser.

Socialförvaltningen utreder den unges behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende.


Boenden

Socialförvaltningen har egna boenden för ensamkommande ungdomar. Det finns två former av sådana boenden:

- Hem för vård eller boende (HVB-hem). Dygnet runt stöd till de ungdomar som behöver detta.

- Stödboende för ungdomar som är mer självständiga och som inte har så stort personalbehov.

Det finns också ensamkommande barn som är placerade i familjehem.

Verksamheten syftar till att ge ungdomarna trygghet, meningsfull sysselsättning och förutsättningar för att integreras i samhället.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över boendeverksamheten.


God man

Eftersom ungdomarna saknar vårdnadshavare i Sverige får de en god man som ska bevaka deras rättigheter och skyldigheter.


Är du intresserad av uppdrag som god man?

Information om att vara god man/förvaltare

Sidan uppdaterad den 8 februari 2018