Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Flyktingmottagande och integration

Flyktingmottagande och integration - vad är kommunens ansvar?

Vimmerby kommun har ett ansvar för att ta emot nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd. De personer som kommit hit får del av kommunal verksamhet som skola, barnomsorg och äldreomsorg, på samma sätt som andra kommuninvånare.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanlända flyktingar.

Kommunen har ansvar för mottagande, att hjälpa till med bostäder, ge praktisk hjälp i samband med flytten hit, undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och insatser inom det sociala området. Integrationsenheten samordnar kommunens ansvar.

Integrationsenheten erbjuder vi också en viss invandrarservice och kan hjälpa till med enklare frågor kring uppehållstillstånd, resehandlingar och medborgarskap. Enheten kan också ge stöd genom begränsade informationsinsatser till skolor, myndigheter, företag och föreningar.

Sidan uppdaterad den 26 maj 2017

Kontakt

Besök oss

Besöksadress:
Lögstadgatan 5
Vimmerby

Postadress:
Integrationsenheten
Stadshuset
598 81 Vimmerby