Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hot och våld i nära relationer / Olika former av våld

Olika former av våld

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande och angeläget samhällsproblem. Våldet har i högre utsträckning kommit att uppmärksammas, i såväl den allmänna som politiska debatten. Ämnet har varit föremål för ett antal statliga utredningar, och betraktas numera som ett samhälleligt problem istället för en privat angelägenhet. 

Det är svårt att uttala sig om omfattningen av våld mot kvinnor i nära relationer. Det ska noteras att våld även förekommer i samkönade relationer, och det förekommer också att det är kvinnan som utsätter mannen för våld eller hot om våld. Nedan använder vi ”mannen” då det är mest förekommande med män som utövar våld på kvinnor.

Fysiskt våld

Det fysiska våldet kan inkludera att mannen river, biter, bränner, skakar eller knuffar kvinnan, likaså av örfilar, knytnävsslag, sparkar och stryptag. Även olika typer av vapen kan användas.

Hot om våld

Mannen kan också hota att skada kvinnan eller gemensamma barn. Att skada eller hota med att skada husdjur är ytterligare exempel. Även hot om att skada eller döda sig själv förekommer. Sådana hot kan sägas utgöra en form av ett känslomässigt eller psykiskt våld.

Sexuellt våld

Sexuellt våld förekommer också, exempelvis våldtäkter och andra sexuella övergrepp, så som att tvinga kvinnan att se pornografi, att tvingas utföra sexuella handlingar som väcker obehag eller till sexuella aktiviteter inför andra. Många kvinnor upplever just sexuella övergrepp från den hon lever med som det absoluta sveket och som något djupt kränkande.

Psykiskt våld

Många kvinnor med erfarenheter av en våldspräglad relation menar att detta våld är värre än det fysiska. Det kan bestå av djupt kränkande och nedsättande ord, om verbala angrepp på henne som person, som mamma, om hennes vänner och familj, om hennes utseende eller om henne som kvinna. Extrem svartsjuka och ägandebegär över kvinnan är ytterligare exempel på känslomässiga övergrepp. Även isolering kan räknas till denna typ av övergrepp, där mannen kontrollerar kvinnans tid, aktiviteter och kontakter med andra människor.

Ekonomisk kontroll

Mannen kan ta kontroll över familjens ekonomi och hindra kvinnan från att bli självförsörjande och vägra henne insyn i familjeekonomin. Genom manipulation och stöld av kvinnans besparingar kan mannen göra henne beroende av honom.

Konsekvenser av våldet

Konsekvenserna av våldet kan vara fysiska skador, psykiska besvär och ohälsa. Att leva i en relation med övergrepp kan medföra såväl långvariga som psykiska besvär, depression och ångeststörningar är ett par exempel. Våldet kan också betraktas som ett förtroendebrott, det är inte helt självklart att kvinnan vill anklaga den man hon har valt att leva med för övergrepp. Alla kvinnor i en relation ser sig inte heller som offer för misshandel, och ofta lägger kvinnan skulden på sig själv.

Kvinnans beroende av mannen kan vara ekonomiskt, känslomässig eller grunda sig i en rädsla att förlora vårdnaden om eventuella barn. En kvinna som har levt länge i ett förhållande med våldsinslag, kan till sist uppleva det som något normalt.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt

Relaterad information

Den fakta som presenteras här är hämtad ur ”Att ta ansvar för sina insatser – socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor” SOU 2006:65. Utredningen i sin helhet finns att ladda ner som pdf-fil via Regeringskansliets hemsida www.regeringen.se