Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hot och våld i nära relationer / Barn som växer upp i hem med våld

Barn som växer upp i hem med våld

Det finns studier som visar att uppskattningsvis mellan 85 000 och 190 000 barn har upplevt våld i sina nära relationer. Våldet mot kvinnor berör också ett stort antal barn och ”barn som bevittnar våld” är en välanvänd term som för tankarna till barnet som ögonvittne. Men det kan lika gärna vara så att barnet hör eller ser konsekvenserna av våld, eller själv blir skadat. Avsiktligt eller oavsiktligt.

Symtom

Barn som har upplevt eller upplever våld uppvisar symtom av olika slag. Men symtombilden är komplex, och barn reagerar på våld på olika sätt. Men symtom som visar sig är till exempel magont, sömn- och koncentrationssvårigheter, aggressivitet, psykiska problem, ångest, rädslor, fobier och hälsoproblem som eksem eller ätstörningar. Barn som lever i en miljö med hot och våld under en längre period kan utveckla störningar som liknar neuropsykiatriska skador eller posttraumatiska stressyndrom.

Barn reagerar olika på sin situation. En del barn uppvisar ett passivt beteende och visar ogärna att de mår dåligt. Andra barn går tillbaka i sin utveckling. Vissa får ångestkänslor som de har svårt att hantera. En del barn försöker ge sig in i föräldrarnas konflikt för att försöka få pappa att sluta slå mamma.

Lojalitetskonflikt

Det är heller inte ovanligt att barn upplever starka lojalitetskonflikter, de vill skydda mamma men riskerar att pappans aggressivitet riktas mot dem själva. Det blir svårt att kunna berätta om vad som sker i familjen, våld är inte sällan en familjehemlighet. Barnet kan också känna en stark lojalitetskänsla till föräldrarna där de inte vill avslöja pappa eller erkänna att mamma inte själv förmår att söka hjälp.

Separerade familjer

Många barn lever i separerade familjer där det kan vara mammans nya sambo eller före detta sambo som utövar våldet. Situationen är självklart pressande för barnet att leva i. Rädslan finns kvar även om mannen flyttat, han kan ju dyka upp när som helst ändå!

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt

Akut hjälp

SOS Alarm - Ring 112

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning Västervik, må-fre 09.00-16.00, 0490-879 15. Södermalmsgatan 20, Västervik.

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning Kalmar, dygnet runt, 0480-812 94.
Ståthållaregatan 46, Kalmar.

Socialförvaltningens beredskapsjour för akut hjälp utanför kontorstid- nås via polisen på telefon 114 14.