Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Patientnämnden

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har synpunkter på vården. Det kan gälla klagomål, förslag eller frågor om hälso- och sjukvård. 

Vår patientnämnd är gemensam för kommunerna i Kalmar län och för Landstinget i Kalmar län.

Om du kontaktar patientnämnden kan du välja att vara anonym. Om du vill bli kontaktad måste du självklart lämna information om hur vi kan nå dig. Du kan skicka e-post till; patientnamnden@ltkalmar.se  Du kan naturligtvis också ringa eller skriva vanligt brev.

Mer information om Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter. Du kan vända dig till oss med frågor, synpunkter och klagomål. Vi gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vård.

När du ringer till patientnämnden får du tala med en handläggare som lyssnar på dina synpunkter och kan ge råd och information. Det vanliga är att handläggaren framför dina synpunkter till vården och försöker reda ut vad som hänt.

Länk till: Landstinget i Kalmar län, patientnämnden

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 3 november 2016

Kontakta Patientnämnden

Telefon: 0480-841 65

Telefontider:
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 08.30-12.00
Onsdag 08.30-12.00, 13.00-16.00
Fredag 08.30-12.00

Postadress
Patientnämnden, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar

E-post
patientnamnden@ltkalmar.se