Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting / Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har en tillsynsroll

Inom Vimmerby kommun utförs vård och behandling av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster)  och av omsorgspersonal.

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har det övergripande tillsynsansvaret för patientsäkerhet och kvalité inom socialförvaltningens hälso- och sjukvård. 

Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp riktlinjer och rutiner, utöva verksamhetstillsyn, säkerställa dokumentation och läkemedelshantering samt följa upp avvikelserapportering. MAS ansvarar också för att anmälan görs till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om en patient drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada. Bestämmelserna kring detta kallas Lex Maria.

MAS har inte i första hand inte ansvar för den direkt vården av enskilda patienter. 

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 8 maj 2017

Kontakt


  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
    Direkt: 0492-76 91 05